Personlig Udvikling

Personlig udvikling og Livskunst giver dig mulighed for:

Citat: “Følg ikke den trådte sti, men træd en sti, hvor du går”

Anerkende dit værd – Føle samhørighed med andre -Fri for afhængighed af andres anerkendelse -Finde mening med livet/tilværelsen -Få kontakt til dine følelser samt give dem et udtryk – Opbygge et venskab med din krop – Opleve ultimativ frihed til, at være den du er – At udtrykke dine behov – At opleve trygheden i at være dig – Få kontakt til din personlige grænse – At føle dig hel – At kende dine “indre” kvindelige og mandlige kvaliteter – At sige til og fra overfor andre – At udvikle dybere relationer – At Udvikle et sandt kærlighedsforhold.

Livskunst er, at udvikle en balance mellem gøren og væren, samt at åbne for alle sanser i kroppen og derfra mærke livsenergien strømme.

At udvikle os er menneskelig natur:

Det er naturligt for os mennesker at udvikle os. Det gør vi alle. At blive mere bevidst om, hvad der kan udvikles på indefra skaber større livsglæde. At danne venskab  med vore indre kritiker og dommere skaber en sand fornøjelse og muligheden for, at træffe valg der giver livet  mere liv.

På vejen derhen er det nødvendigt at kunne følges med et andet menneske, der selv har gået vejen. Der hvor vi mennesker er allermest sårbare og fordømmende overfor os selv har vi behov for en støtte, der kan være nærværende og være et venligt vidne som skaber rum ind i dine dybere menneskelig kvaliteter.

Jeg kan tilbyde dig:

Et trygt rum der omsluttes af nærvær og en dybere bevidsthed i relationen imellem dig og mig. Du kan forvente, at få kontakt til din indre styrke, kreativitet, glæde og nysgerrighed.

Praktisk Info:

Ved første samtale:

Afklarer vi sammen hvilke temaer/områder du ønsker, at arbejde/udvikle dig indenfor

Hvilke ramme din proces bedst kan trives i. Skal din proces forløbe sig over 3 måneder, 1/2 år, 1 år. Hvor ofte kan du komme, er det 1 gang 2 gange eller 3 gange om måneden.

Betaling: Du kan betale pr. gang eller for 3 måneder, 1/2 år eller 1 år.

Det er muligt at aftale fra 1,5 time til 3 timer pr. gang. Ved sessioner på 3 timer er der indlagt afspænding og healing samt undervisning i et tema du ønsker mere viden om.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for spørgsmål eller en snak om ovenstående

Ring 26 18 77 44 eller Skriv til kontakt@mettejensen.dk

Jeg glæder mig til at møde dig